ADMINISTRATION

Dr. R. VELRAJ
Vice Chancellor
Anna University, Chennai


Dr.J. PRAKASH
Registrar
Anna University, Chennai


Dr. P. Hariharan
Director, Centre for Constituent Colleges, Anna University, Chennai